TOSU PREMIUM OUTLETS® MITSUBISHI ESTATE SIMON CENTER

DIRECTIONS & TRANSPORTATION

TOYOTA RENT-A-CAR SPECIAL PLAN 20% OFF WITH GIFT Mar. 1 - May. 31, 2018

จากภูมิภาคคิวชู

Nishitetsu Tenjin Expressway Bus Terminal - รถบัสความเร็วสูงแบบไม่แวะ (ประมาณ 45 นาที) - Tosu Premium Outlets®
ทำในสิ่งที่
ไปกลับ ผู้ใหญ่:1,000 เยน
วิธีการหนึ่งที่:750 เยน เด็ก ๆ 380 เยน
รถบัสที่มีเครื่องหมาย* จะเดินรถเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้น

เว็บไซต์สำรอง ที่นั่งและข้อมูลของสถานีรถประจำทางมีให้บริการที่นี่

ตารางเวลา
From Nishitetsu Tenjin
Expressway Bus Terminal No.4
From
Tosu Premium Outlets
9:02
10:02*
11:02
12:02*
14:30*
15:30
16:30*
17:30
Nishitetsu Dazaifu Station - สายนิชิเท็ตสึดะไซฟุ (ประมาณ 5 นาที) - Nishitetsu Futsukaichi Station - สายนิชิเท็ตสึโอมุตะ (ประมาณ 15 นาที) - Nishitetsu Ogori Station - รถประจำทาง (ประมาณ 20 นาที) - Tosu Premium Outlets®, JR Hakata Station - สาย JR คาโงชิม่า (ประมาณ 30 นาที) - JR Tosu Station - รถประจำทาง (ประมาณ 15 นาที) - Tosu Premium Outlets®, Nishitetsu Fukuoka Station - สายนิชิเท็ตสึโอมุตะ (ประมาณ 30 นาที) - Nishitetsu Ogori Station - รถประจำทาง (ประมาณ 20 นาที) - Tosu Premium Outlets®, JR Nagasaki Station - สาย JR นางาซากิ (รถไฟด่วนพิเศษประมาณ 90 นาที) - JR Tosu Station - รถประจำทาง (ประมาณ 15 นาที) - Tosu Premium Outlets®, JR Kumamoto Station - JR คิวชู รถไฟชินคันเซ็น (30 นาที) - JR Shin-Tosu Station - JR สายนางาซากิ (ประมาณ 3 นาที) - JR Tosu Station - รถประจำทาง (ประมาณ 15 นาที) - Tosu Premium Outlets®

TOSU
PREMIUM
OUTLETS®

ที่อยู่
8-1 ยาโยอิกาโอกะ โทสุ-ชิ จังหวัดซากะ
841-0005

เวลาเปิดบริการ

10:00 - 20:00
วันหยุด ปีละครั้ง
(วันพฤหัสฯที่3ของเดือนก.พ.)
ดูรายละเอียดที่นี่

150 OUTLET STORES

สร้างตามรูปแบบเมืองทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีอากาศอันสดชื่นและแสงแดดอันสดใสที่เข้ากัน
มีร้านค้าชั้นนำมากมายทั้งจากในและนอกประเทศ