AMI PREMIUM OUTLETS® MITSUBISHI ESTATE SIMON CENTER AMI PREMIUM OUTLETS® MITSUBISHI ESTATE SIMON CENTER

DIRECTIONS & TRANSPORTATION

จากโตเกียว

Misato JCT - ทางด่วนโจบัน (ประมาณ 30 นาที) - Tsukuba JCT - ทางด่วนเคนโอ (ประมาณ 10 นาที) - Ami-Higashi IC - Ami Premium Outlets®, Ueno Station - JR สายโจบัน (ประมาณ 60 นาที) - Arakawaoki Station - *รถบัส (ประมาณ 20 นาที/520 เยน) - Ami Premium Outlets®

ราคารถบัสขาเดียว: ผู้ใหญ่ 520 เยน เด็ก 260 เยน
*เพียงแค่คุณขึ้นรถบัสจากสถานี Arakawaoki คุณจะได้รับตั๋วรถบัสขากลับ

ตารางเวลา:
From Arakawaoki From Ami Premium Outlets
8:20
9:40
11:00
12:00
13:30
15:00
16:30
17:50
19:20
10:30
11:30
13:00
14:30
16:00
17:20
18:50
20:10
21:20

จากมิโตะ

Tomobe JCT - ทางด่วนโจบัน (ประมาณ 30 นาที) - Tsukuba JCT - ทางด่วนเคนโอ (ประมาณ 10 นาที) - Ami-Higashi IC - Ami Premium Outlets®, Mito Station - JR สายโจบัน (ประมาณ 60 นาที) - Arakawaoki Station - *รถบัส (ประมาณ 20 นาที/520 เยน) - Ami Premium Outlets®

ราคารถบัสขาเดียว: ผู้ใหญ่ 520 เยน เด็ก 260 เยน
*เพียงแค่คุณขึ้นรถบัสจากสถานี Arakawaoki คุณจะได้รับตั๋วรถบัสขากลับ

ตารางเวลา:
From Arakawaoki From Ami Premium Outlets
8:20
9:40
11:00
12:00
13:30
15:00
16:30
17:50
19:20
10:30
11:30
13:00
14:30
16:00
17:20
18:50
20:10
21:20

จากนาริตะ

Narita IC - Route 408(ประมาณ 60 นาทีี) - Ami Premium Outlets® - Ami-Higashi IC - Ken-O Expressway(ประมาณ 25 นาทีี) - Taiei JCT - Higashikanto Expressway(ประมาณ 5 นาทีี)

FROM USHIKU DAIBUTSU

JR Ushiku Station - รถบัส(ประมาณ 23 นาท) - Ushiku Daibutsu - รถบัส(ประมาณ 5 นาท) - Ami Premium Outlets®
  • ทำการวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

จากสถานี JR Ushiku ถึง Ami Premium Outlets
ค่ารถบัสขาเดียว: ผู้ใหญ่ 580 เยน เด็ก 290 เยน

จากสถานี Ushiku Daibutsu ถึง Ami Premium Outlets
ค่ารถบัสขาเดียว: สำหรับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ 170 เยน เด็ก 90 เยน

ตารางเวลา:
From
Ushiku Station
From
Ushiku Daibutsu
From
Ami Premium Outlets
From
Ushiku Daibutsu
9:00
10:00
11:00
12:00
13:40
14:30
15:40
16:40
9:23
10:23
11:23
12:23
14:03 14:53
16:03
17:03
 
10:20
11:20
12:40
13:40
14:40
15:30
16:30
17:30
10:25
11:25
12:45
13:45
14:45
15:35
16:35
17:35

AMI
PREMIUM
OUTLETS®

ที่อยู่
4-1-1 โยชิวาระ อามิ-มาจิ อินาชิกิ-งุน จังหวัดอิบาระกิ
300-1161

เวลาเปิดบริการ

10:00 - 20:00
วันหยุด ปีละครั้ง
(วันพฤหัสฯที่3ของเดือนก.พ.)
ดูรายละเอียดที่นี่

150 OUTLET STORES

สะดวกต่อการเดินทางเนื่องจากเชื่อมต่อโดยตรงกับทางหลวงเส้นใหญ่และอามิฮิกาชิอินเตอร์เชนจ์ ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งในสภาพแวดล้อมที่เขียวชอุ่มโดยได้ภาพลักษณ์มาจากชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกของอเมริกา